Το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο


Σκοποί του Δικτύου

  • Συλλογή αναλυτικών πληροφοριών για τα αγροδασικά συστήματα της Ελλάδας και προτάσεις για τη διατήρηση και αειφορική διαχείρισή τους.
  • Παρακολούθηση των οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικών με τα συστήματα αυτά.
  • Διερεύνηση πρακτικών διαχείρισης που σχετίζονται με τα συστήματα αυτά και παροχή πληροφοριών.
  • Παροχή τεχνικών οδηγιών σε αγρότες ή οργανισμούς που επιθυμούν την ενασχόληση τους με την αγροδασοπονία.

Δομή του δικτύου

Το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο αποτελεί σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2012 και συντονίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2017-2018 είναι τα ακόλουθα:

Βασίλειος Παπαναστάσης
Ομότιμος Καθηγητής, Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)
Κωνσταντίνος Μαντζανάς
Δρ. Δασολόγος, ΕΔΙΠ, Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (Γ. Γραμματέας)
Αναστασία Παντέρα
Καθηγήτρια, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δασοπονίας, Καρπενήσι (Αντιπρόεδρος)
Άννα Σιδηροπούλου
Δρ. Δασολόγος, ΕΔΙΠ, Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (Ταμίας)
Απόστολος Αϊναλής
Δρ. Δασολόγος, Διευθυντής Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Μέλος)
© Copyright 2008-2018 by Greek Agroforestry Network