Αμυγδαλιές με βαμβάκι


Αμυγδαλιές με βαμβάκι στη Δράμα (Φωτ. Μ. Λαζαρίδου)

 

© Copyright 2008-2018 by Greek Agroforestry Network