Δασογεωργικό σύστημα βαλανιδιάς στα Σαρδήνια Αιτωλοακαρνανίας


Συνδυασμός δέντρων βαλανιδιάς με αμπέλι (Φωτ. Κ. Μαντζανάς).

 

© Copyright 2008-2018 by Greek Agroforestry Network