Πλατάνια με μηδική


Δασογεωργικό Σύστημα πλάτανου με μηδική που φωτογραφήθηκε στη Δράμα (Αργυρούπολη Σιταγρού) από την καθηγήτρια του ΤΕΙ Καβάλας κ. Μάρθα Λαζαρίδου

© Copyright 2008-2018 by Greek Agroforestry Network