Υπέργηρες βαλανιδιές στο Μόδι Φθοιώτιδας


Πάνω στην Παλιά Εθνική Οδό, στη διασταύρωση για Μόδι Φθιώτιδας, υπάρχει η πινακίδα που κατευθύνει για το παλιό Ρωμαϊκό Βαλανείο με τις υπέργηρες βαλανιδιές. Τα δέντρα αυτά είναι απαραίτητο να αναδειχθούν ως μνημεία της φύσης και να προστατευτούν ως πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά στις επόμενες γενιές.

© Copyright 2008-2018 by Greek Agroforestry Network