Αγροδασολιβαδικά


Αγροδασολιβαδικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες και βόσκηση στη ίδια επιφάνεια. Τα ζώα μπορεί να βόσκουν μετά τη συγκομιδή των καλλιεργειών ή στα όρια των αγρών.

 

© Copyright 2008-2018 by Greek Agroforestry Network